Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.64 Fulleda. Parròquia de Santa Maria
Títol
Manaments de visita pastoral.
Cronologia
13.12.1652
Signatura antiga
Fons parroquial de Fulleda. Número 16
Volum i Suport
Camisa. Format foli. 1 document. 2 folis.
Llengües
Català.
Requeriments tècnics
Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
54
Unitat d'instal·lació
capsa 9