Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.64 Fulleda. Parròquia de Santa Maria
Títol
"Llibre racional dels comptes donaran de aquí al devant los sagristans de la present iglésia de Fulleda y també de les sagristanes de la Verge Santíssima del Roser, comensant en aquest ani de 1736 a honrra y gloria de Déu Omnipotent trino y uno en lo qual se escriurar tot lo que·ls entra dels captiris y gastarà en obsequi de culto de dita iglésia de Fulleda comensat per mi Macià Ballester, prevere y vicari de dit lloch".
Cronologia
24.01.1712 - 25.04.1794
Signatura antiga
Fons parroquial de Fulleda. Número 21A
Volum i Suport
Volum en format foli.
Sistema d'organització
Cronològic.
Llengües
Català.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
21
Unitat d'instal·lació
capsa 5