Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
8.2 Tarragona. Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist
Títol
Llibre d'ordinacions, resolucions i comptes.
Cronologia
10.11.1640 - 14.03.1742
Volum i Suport
Volum en format foli enquadernat amb pergamí. 234 folis.
Abast i Contingut
Ordinacions de les poncelles (10.11.1640) f. 1r-2v.
Inventaris (13.08.1643, 08.08.1649, 23.03.1654, 08.08.1649, 07.03.1657, 13.03.1662, 10.03.1663, 08.03.1665, 01.04.1666, 25.03.1607) f. 3r-4v i 35r-55r.
Comptes (16.08.1728-10.05.1733 i 22.08.1734-23.04.1741) f. 5r-177r.
Resolucions (08.03.1643-08.08.1643, 05.12.1728-13.02.1729, 27.03.1729-14.03.1742) f. 22r-24r, 31r-34v i 57r-183v.
Ordinacions de la confraria (19.02.1729) f. 26r-28v.
Llengües
Castellà.
Unitat de catalogació
3
Unitat d'instal·lació
capsa 1