Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.64 Fulleda. Parròquia de Santa Maria
Títol
Manual notarial.
Cronologia
06.10.1489 - 20.06.1603
Volum i Suport
Volum en foli partit.
Abast i Contingut
Manual notarial (06.10.1489-20.06.1603)
Baptismes (11.11.1522-10.03.1525, 11.08.1526-06.09.1526, 17.09.1573-17.03.1573 i 10.07.1581-15.07.1587).
Òbits (06.10.1522-03.03.1524, 06.09.1570-07.09.1572 i 23.10.1582-06.07.1586).
Compliment pasqual (1524) .
Sistema d'organització
Cronològic.
Llengües
Llatí i català.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
14
Unitat d'instal·lació
capsa 1