Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.64 Fulleda. Parròquia de Santa Maria
Títol
Llibre d'arbres de família de Fulleda
Cronologia
[Segles XVI-XIX]
Volum i Suport
Volum en format foli. 491 pàgines amb índex alfabètic.
Sistema d'organització
Cronològic.
Llengües
Castellà.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
3
Unitat d'instal·lació
capsa 1