Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.64 Fulleda. Parròquia de Santa Maria
Títol
"Manual per mi Pere Martí­, prevere y vicari de Fulleda, comensant a regir dita cura als 16 de dezembre del any 1611. Signum".
Cronologia
16.12.1611 - 10.09.1637
Volum i Suport
Volum en format quart enquadernat en pergamí.
Sistema d'organització
Cronològic.
Llengües
Catala i llatí.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
11
Unitat d'instal·lació
capsa 3