Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.63 Fulleda. Parròquia de Santa Maria
Títol
"Manuale instrumentorum inceptum et continuatum per me Raymundi Canto presbiterum loci de Fulleda et vicarium dicti loci pro reverendo Andrea Roig, rectore Spelunce Calve et Fulleda. Die octava mensis julii anno a nativitate domini 1678".
Cronologia
08.07.1678 - 06.09.1684
Volum i Suport
Volum en format quart. 76 folis amb índex tipològic.
Sistema d'organització
Cronològic.
Llengües
Català.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
6
Unitat d'instal·lació
capsa 3