Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.64 Fulleda. Parròquia de Santa Maria
Títol
"Hoc presents manuale inceptum fuit per mei Johanem Berga, presbiterum ac regentem curam animam loco de Fulleda, diocesis Tarracinensis et est diversorum instrumentorum et fuit inceptum die 17 augusti anno Domni 1653".
Cronologia
17.08.1653 - 29.05.1678
Volum i Suport
Volum en format quart. 248 folis amb índex tipològic.
Sistema d'organització
Cronològic.
Llengües
Català i llatí.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
7
Unitat d'instal·lació
capsa 3