Fons documental
7.64 Fulleda. Parròquia de Santa Maria
Títol
"Llibre de comptes de la iglésia, entrades y exides de totas las confrarias, en comú y algunas en particular de la iglésia del present lloch de Fulleda del present archebisbat de Tarragona, fet per mi Francisco Boffarull, prevere y vicari de dit lloch, fet vui als 16 de gener de l'any 1683".
Cronologia
16.01.1683 - 28.02.1745
Signatura antiga
Fons parroquial de Fulleda. Número 16K, capsa 2.
Volum i Suport
Volum fragmentari en format foli.
Abast i Contingut
Conté els comptes de les confraries de Sant Esteve, del Sant Crist, de la Mare de Déu del Roser, de Santa Creu, del Santíssim Nom de Jesús, de Sant Isidre, de Sant Pere i de la sagristia de l'església.
Llengües
Català.
Requeriments tècnics
Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
46
Unitat d'instal·lació
capsa 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94