Fons documental
7.64 Fulleda. Parròquia de Santa Maria
Títol
"Llibre de la confraria del prothomàrtir Sant Esteve del poble de Fulleda sufregànea de la Espluga Calba, archebisbat de Tarragona".
Cronologia
18.12.1734 - 18.02.1924
Volum i Suport
Volum en format foli enquadernat amb pergamí.
Abast i Contingut
Acta d'erecció de la confraria de Sant Esteve (18.12.1734).
Ordinacions de la confraria (06.02.1735).
Confrares (1734, 1807, 1906 i 1907).
Comptes de la confraria (1735-18.02.1924).
Sistema d'organització
Tipològic i cronològic-
Llengües
Català.
Requeriments tècnics
Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
20
Unitat d'instal·lació
capsa 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197