Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.64 Fulleda. Parròquia de Santa Maria
Títol
Llibre de baptismes, matrimonis i òbits.
Cronologia
24.10.1851 - 25.12.1874
Volum i Suport
Volum en format foli enquadernat amb pergamí. 106 pàgines de baptismes amb índex alfabètic, 37 folis de matrimonis amb índex alfabètic i 78 folis d'òbits amb índex alfabètic.
Abast i Contingut
Baptismes (27.12.1851-25.12.1874).
Matrimonis (24.10.1851-11.11.1873).
Òbits (27.11.1851-12.12.1874).
Sistema d'organització
Tipològic i cronològic.
Llengües
Català i castellà.
Requeriments tècnics
Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
24
Unitat d'instal·lació
capsa 6