Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.206 Vilosell, el. Parròquia de Santa Maria
Títol
Llibre de matrimonis i confirmacions.
Cronologia
11.01.1735 - 1859
Volum i Suport
Volum en format foli enquadernat en pergamí. 166 folis de matrimonis amb índex alfabétic i 44 folis de confirmacions.
Abast i Contingut
Matrimonis (22.02.1735 - 15.09.1851).
Confirmacions (1835-1859).
Sistema d'organització
Cronològic i tipològic.
Llengües
Català i llatí.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
107
Unitat d'instal·lació
capsa 15