Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.105 Omellons, els. Parròquia de Sant Miquel, arcàngel
Títol
Llibre de baptismes, matrimonis i òbits.
Cronologia
10.01.1767 - 10.10.1841
Volum i Suport
Llibre en format foli enquadernat en pergamí. 126 pàgines de baptismes amb índex alfabétic, 99 pàgines de matrimonis amb índex alfabétic i 215 pàgines d'òbits amb índex alfabétic.
Abast i Contingut
Baptismes (10.01.1767-15.10.1792)
Matrimonis (01.06.1767-09.12.1808)
Òbits (13.04.1767-10.10.1841)
Sistema d'organització
Cronològic i tipològic.
Llengües
Català.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
1
Unitat d'instal·lació
capsa 1