Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.131 Reus. Parròquia de Sant Pere, apòstol
Títol
Llibre XX de baptismes.
Cronologia
01.01.1816 - 31.12.1820
Volum i Suport
Volum en format foli enquadernat. 467 folis amb índex alfabètic.
Sistema d'organització
Cronològic.
Llengües
Català i llatí.
Requeriments tècnics
Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
43
Unitat d'instal·lació
capsa 22