Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.131 Reus. Parròquia de Sant Pere, apòstol
Títol
"Llibre de baptismes administrats en la yglesia parroquial de Sant Pere de la ciutat de Reus en los anys 1851 a 1852, essent prior lo doctor Andreu Marimon."
Cronologia
01.01.1851 - 27.08.1852
Volum i Suport
Volum en format foli enquadernat. 190 folis amb índex alfabètic.
Sistema d'organització
Cronològic.
Llengües
Català.
Requeriments tècnics
Digitalitzat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
49
Unitat d'instal·lació
capsa 14