Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.124 Prades. Parròquia de Santa Maria la Major
Títol
Llibre de baptismes, matrimonis i òbits.
Cronologia
13.12.1838 - 08.12.1869
Volum i Suport
Volum en format foli enquadernat en pergamí.
Abast i Contingut
Baptismes (04.01.1855-08.12.1869).
Matrimonis (13.12.1838-17.12.1859).
Òbits (28.01.1855-23.12.1859).
Sistema d'organització
Cronològic i tipològic.
Llengües
Català i castellà.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
15
Unitat d'instal·lació
capsa 4