Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.124 Prades. Parròquia de Santa Maria la Major
Títol
"Llibre de òbits de la parròquia de Santa Maria de Prades comensant lo any 1860 fins 1890".
Cronologia
13.01.1860 - 24.12.1890
Volum i Suport
Volum en format foli enquadernat. 201 folis amb índex alfabètic i cronològic.
Sistema d'organització
Cronològic.
Llengües
Català i castellà.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
7
Unitat d'instal·lació
capsa 2