Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.179 Torredembarra. Parròquia de Sant Pere, apòstol
Títol
"Llibre de baptismes de la parroquial yglesia de Sant Pere, apòstol, de la vila de Torredenbarra, archebisbat de Tarragona, que comensa en lo desembre del any mil vuit cents y sis. Esent rector de dita yglesia lo doctor Anton Boni, qual en testimoni de veritat de lo que se escriu en dit llibre, hi posa son acostumat signe parroquial".
Cronologia
08.12.1806 - 30.12.1836
Volum i Suport
Volum en format foli enquadernat en pargamí reforçat amb cartró. 351 folis amb índex alfabètic.
Abast i Contingut
Inclou les partides de baptismes de la sufragània de Clarà.
Sistema d'organització
Cronològic.
Llengües
Català.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
128
Unitat d'instal·lació
capsa 28