Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.145 Rojals. Parròquia de Sant Salvador
Títol
Llibre III de baptismes, confirmacions, matrimonis i òbits de Rojals, el Pinatell, la Bartra i els Cogullons.
Cronologia
12.02.1795 - 21.06.1886
Volum i Suport
Volum en format foli enquadernat en pergamí. 508 pàgines amb índexs alfabètics de baptismes, matrimonis i òbits.
Abast i Contingut
Baptismes (13.01.1795-20.10.1851), pp. 1-243.
Confirmacions (12.07.1805, 16.08.1814 al Monestir de Poblet, 11.09.1814 a Alcover, 11.09.1814, 23.05.1828, 29.02.1832 a Montblanc, 27.07.1833 a Mont-ral, 09.09.1846 a Montblanc, i 30.10.1856 a Montblanc), pp. 244-266.
Matrimonis (15.08.1795-28.12.1851), pp. 295-360.
Òbits (11.03.1795-03.12.1851), pp. 390-467.
Certificacions de compliment pasqual (1830-31.06.1886), pp. 468-502.
"Descripció o relació del estat en que se trobava la casa de la vicaria perpetua desta de Rojals, en lo dia que prengui posessió set abril de 1825, per promoció del reverent Magí Serra de Mas Solans, a la rectoria de la Canonge". p. 508.
Sistema d'organització
Cronològic.
Llengües
Català i castellà.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
3
Unitat d'instal·lació
capsa 1