Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.187 Valls. Parròquia de Sant Joan Baptista
Títol
"Llibre de obits que comensa lo any de 1734 essent rector lo reverent doctor Pere Rovira y vicari lo reverent Joan Batista Porta prevere ÿ beneficiari de la vila de Valls".
Cronologia
03.01.1734 - 29.12.1765
Volum i Suport
Volum en format foli enquadernat en pergamí. 770 pàgines amb índex alfabètic.
Sistema d'organització
Cronològic.
Llengües
Català.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
630
Unitat d'instal·lació
capsa 107