Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.167 Tarragona. Parròquia de Santa Maria de la Catedral
Títol
"Llibre de desposoris que comensa el dia 3 de febrer de 1765".
Cronologia
03.02.1765 - 03.05.1800
Volum i Suport
Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró. 559 folis amb índex alfabètic.
Sistema d'organització
Cronològic.
Llengües
Català.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
42
Unitat d'instal·lació
capsa 22