Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.167 Tarragona. Parròquia de Santa Maria de la Catedral
Títol
"Libro veinte y ocho de bautizados de la parroquia de la Santa Metropolitana Iglesia de Tarragona".
Cronologia
01.01.1852 - 26.12.1858
Volum i Suport
Volum en format foli enquadernat en pergamí reforçat amb cartró. 365 folis amb índex alfabètic.
Sistema d'organització
Cronològic.
Llengües
Castellà.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
29
Unitat d'instal·lació
capsa 15