Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.167 Tarragona. Parròquia de Santa Maria de la Catedral
Títol
Llibre XXVI de baptismes.
Cronologia
24.06.1838 - 30.11.1849
Volum i Suport
Volum en format foli enquadernat en pergamí i reforçat amb cartró. 689 folis amb índex alfabètic.
Sistema d'organització
Cronològic.
Llengües
Català i castellà.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
27
Unitat d'instal·lació
capsa 14