Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.167 Tarragona. Parròquia de Santa Maria de la Catedral
Títol
"Llibre de baptismes de 1777 a 86. 17."
Cronologia
01.01.1777 - 23.11.1786
Volum i Suport
Volum en format foli enquadernat en pergamí. 274 folis amb índex alfabètic.
Sistema d'organització
Cronològic.
Llengües
Català.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
16
Unitat d'instal·lació
capsa 6