Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.37 Calafell. Parròquia de la Santa Creu
Títol
"Llibreta de comunio que comensa lo any 1835 fins al any 1841".
Cronologia
1835 - 1841
Volum i Suport
Volum en format quart enquadernat en paper.
Sistema d'organització
Per famílies.
Llengües
Català.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
54.3
Unitat d'instal·lació
capsa 7