Document

Aquest document està en format digital.
Fons documental
7.37 Calafell. Parròquia de la Santa Creu
Títol
"Llibreta de comunio que comensa en lo any 1822 fins al any 1826 inclusive".
Cronologia
1822 - 1826
Volum i Suport
Volum en format quart enquadernat en paper.
Sistema d'organització
Alfabètic.
Llengües
Català.
Requeriments tècnics
Digitalizat. L'accés a la documentació serà via intranet des de la Sala de Consulta de l'AHAT o via internet des del web de l'Arxiu.
Unitat de catalogació
11
Unitat d'instal·lació
capsa 2