Desitja col·laborar amb el projecte de digitalització dels fons documentals de l'AHAT?

Si, vull col·laborar aportant una quantitat que es destinarà a digitalitzar documentació segons criteris arxivístics.

Si, vull col·laborar però m'agradaria poder escollir el/s el document/s a digitalitzar

L'AHAT ofereix als seus investigadors, simpatitzants i amics la possibilitat d'esdevenir patrocinadors del projecte de digitalització, i participar d'una manera activa en el seu finançament. La seva col·laboració constarà en cadascun dels documents digitalitzats i al web dins la secció Particulars.

Més informació sobre com col·laborar amb projecte de digitalització.